Fiskalni štampač Galeb-fp-550

Opis proizvoda:

  • 65 023 artikla je moguće programirati u printer
  • Istovremeno štampanje fiskalnog isečka i kontrolne trake
  • Automatsko sečenje isečka
  • 250 stavki na pojedinačnom računu
  • Štampanje grafičkog logotipa u zaglavlju svakog računa
  • Štampanje fiskalnih izveštaja: dnevni fiskalni izveštaj, presek stanja, periodični izveštaj
  • Štampanje ostalih izveštaja: promet po operaterima, grupama artikala, vremenu prodaje artikala itd.
  • Dobro dokumentovan protokol za komunikaciju