Fiskalna kasa Galeb-dp-50d

Opis proizvoda:

  • 10.000 artikala
  • Naziv artikla do 22 karaktera, pismo – ćirilica i latinica
  • 30 operatera sa imenima i šiframa, dva istovremeno
  • Cene max. do 9.999.999,99, količine max. do 99999,999
  • Prodaja po PLU kodu, bar-kodu i slobodnim šiframa
  • 4 prodajna odeljenja, 10 grupa artikala
  • Štampanje fiskalnih dokumenata, izveštaja po grupama, odeljenjima, operaterima.